Kurver Arbeidspsychologisch Advies

Kurver Arbeidspsychologisch Advies is gespecialiseerd in diensten op het gebied van assessment, persoonlijke coaching en HRM-advies. Het bureau is opgericht door Bart Kurver (1973), NIP geregistreerd klinisch en organisatie psycholoog. U kunt bij mij terecht voor vragen op het gebied van loopbaan en selectie. Het vertrekpunt voor de advisering en coaching betreft doorgaans de effectiviteit op het werk maar indien van belang wordt er meer aandacht besteedt aan emotionele veerkracht, persoonlijke ontwikkeling en een gezonde balans tussen werk en privé. Mijn werkwijze is te kenmerken als openhartig, doortastend, pragmatisch en doordacht. Ik werk intensief samen met een groep zeer bekwame psychologen, coaches en HR- professionals. Wij hebben ervaring met het adviseren aan een breed scala van organisaties, zowel in profit als non-profit sector.

Assessments

Een Assessment is een onderzoek waarbij op systematische wijze het niveau wordt vastgesteld van de kwaliteiten, die essentieel zijn voor een goede functie-uitoefening van een medewerker. Als specialist op het vlak van selectie- en ontwikkelassessments voor managers, professionals, sales- en HR-functionarissen hebben we de afgelopen 15 jaar zo’n 2.000 assessments uitgevoerd. Het gaat hier om zowel selectie-, ontwikkel- als loopbaanassessments voor medewerkers van directie tot uitvoerend niveau. Wij maken daarbij uitsluitend gebruik van betrouwbare en gevalideerde tests.

Persoonlijke aanpak

Kenmerkend voor onze assessments is de persoonlijke aanpak. We realiseren ons goed dat een assessment voor een kandidaat een (in)spannende bezigheid is. Daarom krijgt de te onderzoeken persoon veel individuele aandacht en bestaat de mogelijkheid gedurende de dag eventueel noodzakelijke aanpassingen (verdieping van aspecten van het onderzoek) in het programma aan te brengen. Ten opzichte van organisaties die grote aantallen kandidaten op dezelfde dag onderzoeken, onderscheiden we ons in deze positief. We krijgen dit regelmatig als positieve feedback te horen na afloop van het onderzoek. Tegelijkertijd kunnen we waar nodig ook confronterend zijn. Het gaat om het vaststellen van een zo objectief en volledig mogelijk beeld. Daarvoor is diepgang noodzakelijk. Dat is in het belang van alle partijen. Door onze betrokken werkwijze is de acceptatie van de kandidaten hoog, ongeacht de uitslag van het assessment. Omdat het assessment van doorslaggevende betekenis is of een kandidaat voor een bepaalde functie in aanmerking komt, is het voor de acceptatie van die uitkomst door de kandidaat essentieel hoe het assessment verloopt. We besteden daarom veel aandacht aan de begeleiding van kandidaten. Op deze wijze, weten we uit ervaring, hebben we een degelijk assessment vormgegeven waarin we ons een duidelijk beeld hebben kunnen vormen van de kandidaat. Naar aanleiding van de uitkomsten uit een assessment is het altijd mogelijk om met de kandidaat een aantal coachende gesprekken te voeren om een keuzeproces en ontwikkelstappen te begeleiden.

Coaching

Coaching is een vorm van professionele begeleiding waarbij de coach ondersteunt bij het behalen van de doelstellingen van de cliënt. Het betreft een persoonlijk ontwikkelingsproces dat wordt ingezet om wenselijke en duurzame veranderingen te bevorderen. Wij bieden coaching als een intensieve en doelgerichte verandermethode. We starten middels een intake met het formuleren van helder en uitdagende ontwikkeldoelen en deze vertalen we in haalbare stappen met een realistisch tijdspad. Daarbij wordt in overleg een programma samengesteld. Dit is ten alle tijden maatwerk. Enkele methodieken waar we mee werken zijn Cognitieve coaching, NLP, Mindfulness, Biografieanalyse en Systematische werkopstelling.

Gesprekstraining

Communiceren is in de meeste functies een essentiële succesfactor waarmee kansen verwezenlijkt worden maar bij een onhandige aanpak problemen worden gecreëerd. Deze inspirerende individuele trainingssessies zijn bedoeld voor leidinggevenden, accountmanagers en adviseurs die graag in korte tijd een flinke ontwikkelstap willen maken. Onder begeleiding van een bedrijfspsycholoog en een trainingsacteur werken we in deze trainingen middels korte gesprekssimulaties en heldere feedback gericht aan de effectiviteit van de communicatie en beïnvloedingstijl. Direct toepassen van feedback zorgt voor een optimaal leereffect. De training wordt afgestemd op de individuele ontwikkelbehoeften. Aandacht kan uitgaan naar de eerste indruk, gesprekstructuur, gespreksanalyse, non-verbale communicatie, sensitiviteit, persoonlijke kracht en verkoopstrategie.

Copyright © 2023 Kurveradvies. Alle rechten voorbehouden.